Dr. Buğra Buyrukçu

Hipnoz Nedir?

Hipnoz’u genel olarak tanımlayacak olursak;bilincin açık olduğu durumda, kişiyi, belli bir dalgınlık, belli bir trans aralığına sokarak, baskılamış olduğu (farkında olmadığı) ve kendisine sıkıntı yaratan sorunları ve/veya psikolojik problemlerini aşmalarına yarayan teknikler bütünüdür. Diğer bir deyişle uyku ile uyanıklık arasında bilinç tamamen açıkken, asla uyumadan, bayılmadan, zihnin girdiği özel bir odaklanma durumudur.

Geçmişte yaşadığımız ve insanın davranışlarına yön veren birtakım olaylar var. Mesela birdenbire kendimize mani olamadan aşırı öfke gösterebiliyoruz veya bir kuştan, kediden evcil küçücük bir köpekten korkabiliyoruz. Halbuki aklımızla bilincimizle bize zarar vermediğini biliyoruz.Ama ilginç bir şekilde korkuyoruz. Asansöre binemiyoruz.Korku ve öfke nedeniyle hayat kalitemizi bozacak şekilde birtakım olumsuz davranışlar içine girebiliyoruz. Mantıksız olduğunu bildiğimiz halde bu ruh halini aşamıyoruz. İşte hipnoz, elimizde olmadan yapmaya devam ettiğimiz kötü alışkanlıkları değiştirmemize yardımcı olan, aşırı öfke, korku, içe çekilme gibi insan hayatını olumsuz etkileyen kalitesiz davranışların kökenine inmemize, onların sebebini bilinçaltı düzeyinde bulmamıza, insanların bu sebeplerden kurtularak müthiş bir değişim ve dönüşüm yaşamasına katkı sağlayan, çok özel teknikler bütünüdür.