Dr. Buğra Buyrukçu

Cinsel İsteksizlik Nedir?

Cinsel İsteksizlik Nedir?

Cinsel isteksizlik, yeterli uyarana sahip olunduğu halde cinsel istek yaşanmama durumudur. Bu durum hem erkeklerde hem kadınlarda görülebilmektedir. Bir diğer tanıma göre cinsel isteksizlik, her türlü cinsel aktivite ve fanteziden uzaklaşma eğilimidir.  Halk arasında cinsel soğukluk olarak bilinen cinsel isteksizlik tedavisi mümkün bir cinsel işlev bozukluğudur.

Cinsel istek ise, gerek kadın gerekse erkek olsun, partneriyle cinsel aktivitede bulunma ve fantezi yaşama isteğidir.   Sağlıklı olan her bireyde cinsel istek görülmektedir. Aynı zamanda cinsel istek bireyin, doğuştan getirdiği temel dürtülerden biridir.

Kadınlarda görülen cinsel isteksizlik “frijit” olarak bilinir veya “cinsel soğukluk” olarak adlandırılır.

Cinsel isteksizilik türleri

Primer Cinsel İsteksizlik

Cinsel kimliğin geliştiği ve olgunlaştığı yaşlardan itibaren, kişinin hiçbir cinsel aktiviteye ilgi göstermemesi ve arzulamamasıdır.

Sekonder Cinsel İsteksizlik

Cinsel kimliğin gelişip olgunlaştığı dönemde var olan cinselliği yaşama ve arzulama isteğinin bir dönem sonra gözlemlenememesidir. Genellikle yaşanan olumsuz deneyimlerin ardından gözlemlenmektedir.

Durumsal Cinsel İsteksizlik

Durumsal cinsel isteksizlik, cinsel isteğin zaman zaman kaybolması halidir ki, bu durum hemen hemen bir çok kişide gözlemlenebilmektedir.