• 26
  • OCA
Foto
Autor

Kolonoskopi Sonrası Beslenme

Kolonoskopi, kalın bağırsağa kamera ile girilirek inceleme yapılması işlemidir. Bu işlem şikayetlere bağlı (dışkıda kan gelmesi, ağrılı dışkılama, sürekli kabız ve/veya ishal olma gibi) yapılacağı gibi rutin kontrol amacı ile de yapılmaktadır. Kalın barsak kanserleri özellikle erkeklerde sık görüldüğü için düzenli kontroller önemli olmaktadır.  Kolonoskopi öncesinde ve sonrasında ,bu işlem için yapılması gereken birtakım ön hazırlıklar vardır.  Kolonoskopi öncesinde beslenme : Kalın barsağın temiz...