Dr. Buğra Buyrukçu

Alzheimer Hastalığında Akupunktur Tedavisi

Alzheimer Hastalığında Akupunktur Tedavisi

Bugün dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen alzheimer hastalığı, yaşlılarda 3. ölüm nedeni. Alzheimer hastalarının genel durumunun düzeltilmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve hastalığın ilerleyişinin yavaşlatılması amacı ile geleneksel tamamlayıcı tıp yöntemleri sık olarak kullanılıyor. Bunların içinde en sık uygulanan ise akupunktur. Akupunktur; alzheimer hastalarında sözlü ve motor becerileri arttırarak, duygu durum ve bilişsel işlevlerini geliştirerek hastalığın seyrini ve hastaların yaşamını iyileştirebiliyor.  Alzheimer hastalarında akupunktur uyguluması üç ay boyunca hafta da üç seans olacak şekilde yapılıyor.  Hastanın üç aylık gelişim süreçlerine göre haftada iki ve daha sonra haftada bir olacak şekilde uygulamaya devam ediliyor.