Dr. Buğra Buyrukçu

Alzheimer Hastalığında Akupunktur Tedavisi

Alzheimer Hastalığında Akupunktur Tedavisi

Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılan geleneksel tıp uygulaması akupunktur, hastaların yaşam kalitelerinin artmasında olumlu etkiler sağlıyor. Alzheimer hastalığında akupunktur tedavisi, hastaların anksiyete ve depresyon problemlerinin giderilmesinde de oldukça olumlu sonuçlar elde edilmesine katkı sağlıyor. Yan etkisi olmayan akupunktur, hastaların sözlü ve motor becerilerinin artmasına da oldukça etkili bir yöntem.

Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen Alzheimer hastalığı, yaşlılarda 3'üncü ölüm nedeni olarak karşımıza çıkıyor. İleri yaş demans hastalarının yaklaşık yüzde 60 ila 80'i Alzheimer hastalarından oluşuyor. Kişilerde çevre ile iletişim kurma ve karar verme yeteneğinin azalması hastalığın ilk belirtileri olarak ortaya çıkıyor. Bu belirtiler, zamanla ilerleyerek kişinin günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremez hale gelmesine, unutkanlıkların artmasına ve daha önce yapmadığı davranışlarda bulunmasına neden oluyor. Hastalığın ileri seviyesinde ise hastalar, yaşamsal davranışları unutmaya başlayarak giderek yatağa bağımlı hale geliyor. Alzheimer hastalarının genel durumunun düzeltilmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve hastalığın ilerleyişinin yavaşlatılması amacı ile geleneksel tamamlayıcı tıp yöntemleri sıkça kullanılıyor. Bunların içinde en çok tercih edilen uygulama ise akupunktur tedavisi.

Alzheimer hastalığında akupunktur tedavisiyle hastalığın ilerleyişi yavaşlatılabiliyor. Alzheimer hastalığında akupunktur tedavisi ile ayrıca hastaların sözlü ve motor becerileri artırarak, duygu durum ve bilişsel işlevleri geliştirilebiliyor. Alzheimer hastalığında akupunktur tedavisi ayrıca hastaların anksiyete ve depresyon problemlerinin giderilmesinde de oldukça olumlu sonuçlar elde edilmesine katkı sağlıyor.

Alzheimer hastalığında akupunktur tedavisi araştırma sonuçları olumlu

Clinical Practice Dergisinde editör seçimi olarak yayımlanan ve 45 ayrı bilimsel makalenin incelendiği çalışma ile Alzheimer hastalığında geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarının başarı oranlarına bakıldı. Çalışma sonuçlarında ise Alzheimer hastalığında akupunktur tedavisinin başarılı olduğu gözlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Wellesley College'de yapılan başka bir çalışmada da hastalar haftada 3-4 kez ve 3 ay boyunca akupunktur seanslarına alındı. Hastalara hem elektro akupunktur ile belli yerlere akım verildi hem de standart akupunktur uygulaması gerçekleştirildi. Araştırma, akupunktur tedavisi sonrasında Alzheimer ve vasküler demans hastalarında ortaya çıkan depresyon veya yaşlanmanın yol açtığı anksiyete ile depresyon problemlerinin ölçülebilir şekilde düzeldiğini, günlük yaşam enerjisinin önemli şekilde arttığını ortaya koydu.

Alzheimer Hastalığında Akupunktur Tedavisi kaç seans sürüyor?

Alzheimer hastalarında akupunktur tedavisi, üç ay boyunca hafta da üç seans olacak şekilde yapılıyor. Hastanın üç aylık gelişim süreçlerine göre haftada iki ve daha sonra haftada bir olacak şekilde uygulamaya devam ediliyor. İleri yaş hastalarda unutkanlık başladıysa akupunktur tedavisi seanslarına haftada iki olarak başlanıyor. Başlangıç ve orta evre hastalarında akupunktur tedavisinden çok etkili sonuç alınıyor. Yürüyebilen ileri evre hastalarda da yaşam kalitesi artırılabiliyor. Alzheimer hastalığında akupunktur tedavisi, hastaların yaşam kalitelerini arttırmalarına ve hastalığın seyrinin yavaşlamasına oldukça etkili bir destek sağlıyor.

Alzheimer Hastalığında Akupunktur Tedavisi nasıl yapılıyor?

Alzheimer hastalığında akupunktur tedavisi, bilimsel çalışmalarla etkinliği belirlenmiş olan baş, el ve ayaklara akupunktur iğnelerinin takılmasıyla gerçekleştiriliyor. Her akupunktur seansı yaklaşık 30-40 dakika arasında sürüyor. Alzheimer hastalığında akupunktur tedavisinin hiçbir yan etkisinin bulunmaması da yöntemin hastalar tarafından tercih edilme oranını artırıyor.